Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Home

In de loop van een huurcontract kunnen er zich allerlei situaties voordoen. Soms zijn er dringende herstellingen aan het dak nodig. Maar wie moet deze uitvoeren? En wat als de verhuurder ze niet uitvoert?

Beide partijen hebben dus rechten en plichten .

Bij het einde van de huur treden soms ook problemen op. Hoe kan men trouwens een huurovereenkomst beëindigen?

Veel vragen waarop wij in onze website dieper op ingaan. Wij geven zelf geen INDIVIDUEEL advies omtrent het huurrecht maar verwijzen enkel door naar juridische hulp(websites). Kijk alvast eens bij onze veelgestelde huurdersvragen !