Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Woninghuurwet

Opmerking vooraf: De meeste antwoorden gelden enkel wanneer u onder de woninghuurwet valt.

Registratie contract

Heeft het zin om het huurcontract  te registreren ?

Modelhuurcontract

Waar kan ik een modelhuurcontract vinden?

Onroerende voorheffing

Kan de verhuurder mij de onroerende voorheffing laten betalen?

Huursubsidie

Kan ik een maandelijkse huursubsidie krijgen?

Huurwaarborg

Wat is een huurwaarborg ?

Plaatsbeschrijving

Wat is een " plaatsbeschrijving " en wie betaalt die?

Huisdier verboden?

Mag de huurder huisdieren houden?

Minimumvereisten huurwoning

Mijn dak lekt, de verwarming werkt niet en er zijn grote barsten in de muur. Wat kan ik doen ?

Renovatiehuurcontract

Wat is een renovatiehuurcontract ?

Huurgeschil

Wat moet ik doen als ik een huurgeschil heb met de verhuurder ?

Verlenging huur

Wanneer kan men een verlenging van de huur wegens "buitengewone" omstandigheden vragen?

Onderhuur

Mag de huurder onderverhuren ?

Overdracht huur

Mag de huurder de huur overdragen als hij vroeger wil vertrekken?

Verkoop huurwoning

Wat gebeurt er met de huur als de woning van eigenaar verandert (bijv. bij verkoop)?

Uithuiszetting

Hoe verloopt de "uitdrijving" (uithuiszetting) van een huurder?

Mondeling of schriftelijk?

Wat is het verschil tussen een mondelinge en een schriftelijke huur ?

Bewijs mondelinge huur

Ik heb een mondelinge huurovereenkomst gesloten maar de verhuurder ontkent dit. Hoe kan ik dit bewijzen ?