Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Plichten van huurders

1. De huurder moet de huurprijs betalen.

2. De huurder is aansprakelijk voor brand .

3 . De huurder moet in de woning voldoende meubelen (en huisraad) plaatsen .

4 . De huurder moet de woning "normaal" gebruiken .

5 . De huurder moet de woning op het einde teruggeven in goede staat .